Patriarchal-Patriarchalni (1)
Patriarchal-Patriarchalni (1)
Patriarchal-Patriarchalni (2)
Patriarchal-Patriarchalni (3)

„Tajemné vějíře“ Patriarchální – „Mysterious Fans“ Patriarchal

Materiál a technika / Materials and Techniques
Tavené sklo; broušené, matované a leštěné / Cast glass; cut, matted and polished

Rozměry / Dimensions
67 x 40 x 10cm

Hmotnost / Weight
30 kg

Rok / Year
2021