Síla energie, vstupní hala byznys centra, Osaka, Japonsko / Energy Power, Business Hall of the Center, Osaka, Japan


Materiál a technika / Materials and Techniques

Lehané sklo skládané ze čtverců 20x20cm, barvené barevnou drtí / Fused glass folded from squares 20x20cm, colored crushed

Rozměry / Dimensions
10 x 3 m

Rok / Year
1993