Time for meditation - Cas pro meditaci (1)
Time for meditation - Cas pro meditaci (1)
Time for meditation - Cas pro meditaci (3)
Time for meditation - Cas pro meditaci (2)

„Tajemné vějíře“ ČAS PRO MEDITACI – „Mysterious fans“ TIME FOR MEDITATION

Materiál a technika / Materials and Techniques
Tavené, broušené a leštěné sklo / Melted, cut and polished glass

Rozměry / Dimensions
50 x 30 x 10cm

Hmotnost / Weight
20 kg

Rok / Year
2021