Patriarchal-Patriarchalni (1)
Patriarchal-Patriarchalni (1)
Patriarchal-Patriarchalni (2)
Patriarchal-Patriarchalni (3)

„Tajemné vějíře“ PATRIARCHÁLNÍ – „Mysterious fans“ PATRIARCHAL

Materiál a technika / Materials and Techniques
Tavené, broušené a leštěné sklo / Melted, cut and polished glass

Rozměry / Dimensions
67 x 40 x 10cm

Hmotnost / Weight
30 kg

Rok / Year
2021