Princely-Knizeci (1)
Princely-Knizeci (1)
Princely-Knizeci (2)

„Tajemné vějíře“ KNÍŹECÍ – „Mysterious fans“ PRINCELY

Materiál a technika / Materials and Techniques
Tavené, broušené a leštěné sklo / Melted, cut and polished glass

Rozměry / Dimensions
67 x 40 x 10cm

Hmotnost / Weight
38 kg

Rok / Year
2021